top of page
3df8819d-7091-461b-98a9-2da644676c66[1].

 פרופילים סטנדרטים למגוון שימושים -- חיתוכים לפי דרישת הלקוח
יש אפשרות לריתוכי אלומיניום במקום 

profile-6-min.png
profile-4-min_edited.png
profile-16-min (1)_edited.png
profile-14-min_edited.png
profile-12-min_edited.png
profile-8-min.png
profile-7-min_edited.png
profile-1-min_edited.jpg
profile-1-min_edited.jpg
profile-10-min_edited.png

המידות מתייחסות למפעל אלומיניום שרמר -- אנחנו עובדים עם עוד כמה מפעלי אלומיניום ולהם יש מידות אחרות יותר קטנות ויותר גדולות -- אם אתם לא רואים את המידה בטבלה
אז להתקשר ונבדוק אם יש במלאי את
המידה שאתם רוצים
אריק 054-4547402

bottom of page