top of page
3df8819d-7091-461b-98a9-2da644676c66[1].

 פרופילים סטנדרטים למגוון שימושים -- חיתוכים לפי דרישת הלקוח
יש אפשרות לריתוכי אלומיניום במקום 

פרופיל טי במגוון מידות
זוויות בגדלים שונים
מלבנים במגוון גדלים
ריבוע אלומיניום במגוון גדלים
צינורות עגולים אלומיניום
פרופיל אלומיניום זד במגוון מידות
ריבוע ומלבן מלא במגוון גדלים
שטוח אלומיניום במגוון מידות ועוביים
ריבוע ומלבן מלא במגוון גדלים
עגול מלא אלומיניום במגוון גדלים

המידות מתייחסות למפעל אלומיניום שרמר -- אנחנו עובדים עם עוד כמה מפעלי אלומיניום ולהם יש מידות אחרות יותר קטנות ויותר גדולות -- אם אתם לא רואים את המידה בטבלה
אז להתקשר ונבדוק אם יש במלאי את
המידה שאתם רוצים
אריק 054-4547402

bottom of page