top of page
חיתוך פלטות
פלטות ברזל
פח מרוקע אלומיניום
פחי דריכה אלומיניום
גגות אלומיניום
פחי אלומיניום
פלטות אלומיניום לפי מידה
פלטות לוקובונד
פלטות נירוסטה
אפשר להזמין פלטות/פחים
אלומיניום
ברזל
נירוסטה
פליז
אלוקובונד
פחי דריכה אלומיניום,ברזל,נירוסטה
אפשר להזמין את הפלטות חתוכות לפי מידה

מ 0.5 מ"מ עד עובי 50 מ"מ
הפחים מגיעים במידות
 ס"מ 100/200
122/244 ס"מ
ס"מ 125/250
ס"מ150/300
יש אפשרות להובלה

אנחנו עושים חיתוכים מדויקים של פחים
במידה שרוצים את הפח חתוך, רצוי לעשות הזמנה ולהגיע אחרי שאתקשר להודיע שמוכן.

טבלת מידות ומשקלים של פחי אלומיניום

טבלת פחי אלומיניום

טבלת מידות ומשקלים של פחי ברזל

טבלת משקלים של פחי ברזל

טבלת מידות ומשקלים של פחי נירוסטה

טבלת פחי נירוסטה
גג מאלומיניום
bottom of page