top of page

פרופילי אלומיניום מודולרים ומגוון האביזרים הגדול מהווים פתרון לכל משימות התכנון והבנייה,

ניתן להשתמש בו כדי לבנות הכל החל ממסגרות פשוטות

ועד במספר כמעט בלתי מוגבל של וריאציות, המסייעים להפוך את הרעיונות למציאות.

מחבר לפרופיל מודולרי
בורג מחבר לפרופיל מודולרי
קפיץ לפרופיל מודולרי
מחבר לפרופיל מודולרי
IMG-20180101-WA002_edited.jpg
מודולרי
9.jpeg
10.jpeg
7f9bbb68-452e-47f3-b98b-01cfab82b1b5_edited.jpg
מחבר לפרופיל מודולרי
f1ab61b8-8b75-4cac-ac2c-0c8c08eb66ed_edited.jpg
29cb1828-eb69-4d9a-bddd-526f9a979e8e_edited.png
f383773e-12f9-410f-b5a2-dc3eb2b500e3_edited.jpg
3b168df8-739a-41f4-ba39-f8083a485c41_edited.jpg
e47cbad3-6b5a-4dea-af89-75a09daca3d6_edited.jpg
96bea577-a4b1-428b-a5ba-dd8b0dc4dbcb_edited.jpg
5698d821-85b9-4feb-a00c-f9573e60c8df_edited.jpg
f05c0a34-9b72-4f47-8339-ba90cfdd9f90.jpg
b9925073-3809-49f5-966a-05a48f70666e_edited.jpg
9977df9f-c7c9-4662-88bc-9c6daf048244_edited.jpg
3f451e3d-7c1f-480c-8dba-a30d7cccba91_edited.jpg
6b741346-cf4f-4c9b-800b-c11470298091_edited.jpg
4.jpeg
34a1eb64-20be-459a-ba9d-046ce2459606_edited.jpg
6f2d351b-d00b-4936-9847-2a9952f85e6f_edited.jpg
WhatsApp Image 2022-09-29 at 12.15_edited.jpg
bottom of page