פרופילי אלומיניום מודולרים ומגוון האביזרים הגדול מהווים פתרון לכל משימות התכנון והבנייה,

ניתן להשתמש בו כדי לבנות הכל החל ממסגרות פשוטות

ועד במספר כמעט בלתי מוגבל של וריאציות, המסייעים להפוך את הרעיונות למציאות.

מחבר לפרופיל מודולרי
מחבר לפרופיל מודולרי
מודולרי
f1ab61b8-8b75-4cac-ac2c-0c8c08eb66ed_edited.jpg
7f9bbb68-452e-47f3-b98b-01cfab82b1b5_edited.jpg
29cb1828-eb69-4d9a-bddd-526f9a979e8e_edited.png
קפיץ לפרופיל מודולרי
מחבר לפרופיל מודולרי
f383773e-12f9-410f-b5a2-dc3eb2b500e3_edited.jpg
3b168df8-739a-41f4-ba39-f8083a485c41_edited.jpg
e47cbad3-6b5a-4dea-af89-75a09daca3d6_edited.jpg
96bea577-a4b1-428b-a5ba-dd8b0dc4dbcb_edited.jpg
5698d821-85b9-4feb-a00c-f9573e60c8df_edited.jpg
מחבר לפרופיל מודולרי
בורג מחבר לפרופיל מודולרי
f05c0a34-9b72-4f47-8339-ba90cfdd9f90.jpg
b9925073-3809-49f5-966a-05a48f70666e_edited.jpg
9977df9f-c7c9-4662-88bc-9c6daf048244_edited.jpg
3f451e3d-7c1f-480c-8dba-a30d7cccba91_edited.jpg
6b741346-cf4f-4c9b-800b-c11470298091_edited.jpg
82b49f85-b158-44de-8aff-a22fd5227b66_edited.jpg
34a1eb64-20be-459a-ba9d-046ce2459606_edited.jpg
6f2d351b-d00b-4936-9847-2a9952f85e6f_edited.jpg