top of page

פרופילי אלומיניום מודולרים ומגוון האביזרים הגדול מהווים פתרון לכל משימות התכנון והבנייה,

ניתן להשתמש בו כדי לבנות הכל החל ממסגרות פשוטות

ועד במספר כמעט בלתי מוגבל של וריאציות, המסייעים להפוך את הרעיונות למציאות.

מחבר פלסטיק תלת פינתי לרבע עגול
מחבר שטוח למודולרי
מחבר לפרופיל מודולרי
בורג אלן לזווית
קפיץ לפרופיל מודולרי
מודולרי רבע עגול
מחבר לפרופיל מודולרי
מחבר פלסטיק למודולרי
מודולרי
תלת פינתי אלומיניום לריבוע 3 ס"מ
רגלית לריבוע מודולרי 3 ס"מ
מחבר זוית
מחבר לפרופיל מודולרי
תלת פינתי פלסטיק למודולרי רבע עגול
פקק לריבוע מודולרי 3 ס"מ
פקק לריבוע מודולרי 3 ס"מ
מנעול עם מפתח לפרופיל מודולרי
מחבר פנימי למודולרי
מנעול עם מפתח לפרופיל מודולרי
צירים לפרופיל מודולרי
מנעול עם מפתח לפרופיל מודולרי
מחבר פנימי למודולרי
רגליות מתכווננות למודולרי
ידית למודולרי
ידית למודולרי
מחבר פנימי למודולרי
מחבר חיצוני למודולרי
צירים לפרופיל מודולרי
מסגרת קוביה בנויה להדגמה
מנעול עם מפתח לפרופיל מודולרי
צירים לפרופיל מודולרי
מחבר חיצוני למודולרי
bottom of page