top of page

הטבלה מתיחסת למפעל אלומיניום שרמר -- אנחנו עובדים עם עוד כמה מפעלי אלומיניום ולהם יש מידות אחרות יותר קטנות ויותר גדולות -- אם אתם לא רואים את המלבן בטבלה
אז להתקשר ונבדוק אם יש במלאי את המידה שאתם רוצים

RectangularTube_edited.png
RectangularTube2-1_edited.png
RectangularTube3_edited.png
RectangularTube4_edited.png

הטבלה מתיחסת למפעל אלומיניום שרמר -- אנחנו עובדים עם עוד כמה מפעלי אלומיניום ולהם יש מידות אחרות יותר קטנות ויותר גדולות -- אם אתם לא רואים את המלבן בטבלה
אז להתקשר ונבדוק אם יש במלאי את המידה שאתם רוצים

bottom of page