top of page
מידות פקקים להתקשר ולבדוק אם יש
פקקים
פקקים

פקקים מפלסטיק במגוון מידות
יש עוד מידות מהפקקים שלא רשומים בטבלה
הפקקים מפלסטיק מגיעים בצבעים
(לבן,שחור,אפור)

יש גם פקקים/כיפות ברזל מגולוון
להתקשר ולבדוק שיש במלאי לפני שמגיעים
אריק 054-4547402

פקקים מפלסטיק
מידות פקקים להתקשר ולבדוק אם יש במלאי
מידות פקקים להתקשר ולבדוק אם יש
מידות פקקים להתקשר ולבדוק אם יש
מידות פקקים להתקשר ולבדוק אם יש
bottom of page